پروژه - روش هایی برای بهبود دست خط بچه های کلاس دوم ابتدایی

پروژه - روش هایی برای بهبود دست خط بچه های کلاس دوم ابتدایی

پروژه - روش هایی برای بهبود دست خط بچه های کلاس دوم ابتدایی

این فایل شامل 28 صفحه ورد و مطالب زیر می باشد 

چکیده

 اینجانب پروژه ای تحت عنوان راهکار هایی برای بهبود بد خطی دانش آموز پایه ی دوم ارائه داده که در این پروژه تلاش شده است دست خط دانش آموز نام برده بهبود یابد. بعد از تحقیقات انجام شده علت بد خطی دانش آموز ضعف در دست ورزی تشخیص داده شده است. در ادامه با استفاده از راهکار هایی متناسب با مساله ی موجود به تقویت ماهیچه ها و افزایش تمرکز و دقت وی پرداخته شده است که از جمله این اقدامات استفاده از خمیر بازی، نقاشی کردن، رسم خط، بین خطوط موازی، وصل خط چین ها، بریدن تصاویر و استفاده از قیچی همچنین اصلاح آموزش نادرست نوشتن بعضی حروف بوده است. شایان ذکر است که کمک های معلم و راهنمایی های استاد محترم در بهبود بخشی به  وضعیت بد خطی دانش آموز مذکور تاثیر گذار بوده است.


خرید آنلاین